Ekdal Paketleri

GENEL EKONOMİ EKDALI

Ekonomi bölümü öğrencileri dışındaki tüm öğrencilere açık.

MİKROEKONOMİ EKDALI

Ekonomi bölümü öğrencileri dışındaki tüm öğrencilere açık.

MAKROEKONOMİ EKDALI

Ekonomi bölümü öğrencileri dışındaki tüm öğrencilere açık.