Ekdal Paketleri

Bu program Ekonomi bölümü öğrencileri dışındaki tüm öğrencilere açıktır.

EKONOMİ EKDAL PROGRAMI 5 DERSTEN OLUŞMAKTADIR.
1. Öğrenciler, Ekonomi Ekdalı için fakülte/bölüm programlarının zorunlu Ekonomi dersleri dışındaki 5 adet ECON kodlu dersi seçebilirler.
2. Öğrenciler, ECON400, ECON401, ECON402 derslerini ekdal kapsamında alamazlar. 

3. Aşağıda listesi verilen derslerin öncelikli olarak alınması tavsiye edilir.
ECON110 Ekonominin Ilkeleri*
ECON101 Ekonomi I*
ECON102 Ekonomi II
ECON211 Mikroekonomi I
ECON221 Makroekonomi I

* Öğrenciler ECON101 ve ECON110 derslerinden sadece birini ekdal kapsamında alabilirler.
* Öğrenciler bu derslerden birini zorunlu ders olarak aldıysa diğerini ekdal kapsamında alamazlar.