SSS

TED Üniversitesi Ekonomi bölümünün farkı nedir?
Ekonomi Bölümü ders programı, öğrencilerin Türkiye ve dünya ekonomisindeki güncel konu ve sorunları anlayıp analiz yapabilmelerini amaçlayarak oluşturulmuştur. Ayrıca bölümümüzün sosyoloji, siyaset bilimi ve işletme gibi diğer sosyal bilimlerle etkileşimi oldukça fazladır. Öğrencilerimiz sadece mikroekonomi, makroekonomi, Uluslar arası iktisat ve ekonometri gibi alanları değil, Avrupa Birliği, küreselleşme, finans, çevre ekonomisi gibi çok çeşitli yoğunlaşma alanlarından istediklerini seçebilmektedir. Böylece öğrencilerimiz pek çok farklı disiplinlerarası yoğunlaşma alanları arasında bir tercih yapabilirler.

Ekonomi nedir ve ne değildir?
Ekonomi; mal ve hizmetlerin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini inceleyen; ne üretmeli, nasıl üretmeli ve kimler için üretmeli sorularına yanıt arayan bir sosyal bilim dalıdır. Olguları anlamak için ekonomi bilimi sosyoloji, tarih, felsefe, matematik ve istatistikten yararlanır. Hemen hemen her gün kitle iletişim araçlarında haber olan işsizlik, enflasyon, büyüme, verimlilik, dış ticaret gibi toplum refahını yakından ilgilendiren konular iktisadın alanı içine girer.. Bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi ekonomi sadece parayla ilgili değildir. Ayrıca ekonomi işletmeyle bağlantılı da olsa aynı değildir. Ekonomi sosyal dünya düzeninin daha iyi anlaşılmasını amaçlayan bir bilim dalı iken işletme şirket kurma ve yönetme için gerekli nitelikleri kazandırmayı amaçlar.

İşletme ve Ekonomi bölümleri arasındaki fark nedir?
İşletme ve Ekonomi birbirine yakın bölümlerdir çünkü her ikisi de firmalar ve mallar üzerine yoğunlaşır. Fakat, İşletme iş dünyasının nasıl çalıştığını inceler. İşletme bölümü öğrencilerine iş dünyasında nasıl iş yapılacağını öğretmeyi ve iş dünyasına girmek için gerekli donanımı sağlamayı amaçlar. Ekonomi ise toplumdaki malların üretimi ve tüketimiyle ilgilenir. Sosyoloji ve antropoloji gibi ekonomi de bir sosyal bilimdir. Ekonomi ve İşletme bölümleri birbirine benzese de bir ekonomist bireysel bir işletmenin nasıl işletildiğiyle veya nasıl geliştirebileceğiyle ilgilenmez.

Ekonomi bölümünü seçen kişinin çok iyi matematik bilmesi gerekiyor mu?
Ekonomi bölümünde okuyabilmek için öğrencilerimizin matematik bilmesi gerekmektedir, bu yüzden de üniversitemiz öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı temel matematik derslerini sunmaktadır.

Ekonomi bölümünde okurken diğer bölümlerden de dersler alabilir miyim?
Alabilirsiniz. Bölümümüzde zorunlu dersler minimum düzeydedir, bu da öğrencilerimizin kendi istedikleri alanda yoğunlaşmasına izin vermektedir. Yoğunlaşma alanlarımız İşletme ve Uluslararası İlişkiler bölümünden de dersler içermektedir ve öğrencilerimiz bu dersleri seçebilmektedir.

İşverenler Ekonomi mezunlarından ne beklemektedir?
Açılacak olan derslerin belirlenmesi aşamasında bölümümüz farklı kurumlardan pek çok çalışanla görüşmüştür. Ortak beklentiler ise, kişinin çok iyi bir bilgi birikimine sahip olması, bu bilgileri hem sözel hem de yazılı olarak aktarabilmesi ve bu bilgileri kullanarak analizler yapabilmesidir. Ayrıca temel matematik bilgisi ve bilgisayar kullanma becerisi de aranan özellikler arasındadır. Bölümümüz ve fakültemiz ders programlarını oluştururken tüm bu beklentileri göz önüne almış, programımız öğrencilere en faydalı olacak şekilde hazırlanmıştır.