Ana içeriğe atla

Hakkımızda

Programımızın amacı, yüksek standartlarda araştırma ve eğitim ortamında, öğrencilerimize güncel ekonomik olguları anlama, ekonomik sorunları kavrama, analiz etme ve çözüm yollarını geliştirme yeteneği kazandırmaktır. Ayrıca dünyadaki öncü üniversitelerle eş zamanlı olarak, güncel iktisat teorisini takip ederek, iktisat alanındaki gelişmeleri öğrencilerimize ulaştırmayı sağlayacak bir merkez oluşturmaktır.

TED Üniversitesi Ekonomi bölümünün misyonu, sebep sonuç ilişkisi çerçevesinde güncel iktisadi konuların anlaşılması için öğrencilerine modern iktisat teorisinin yanında iktisadın analitik ve nicel yöntemlerini sunmaktır..

TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine ilk yıl ortak temel dersleri vermektedir ve ilk senenin sonunda öğrencilerine alanlarını seçme imkânı sunmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerimiz, aldıkları dersler doğrultusunda bölüm seçebilme avantajına sahiptir. Ders programımız ise farklı alanlardaki pek çok seçmeli ders içermektedir.

TEDÜ'nün farklı pek çok alandan seçmeli dersler sunması, yenilikçi eğitim ve öğretim felsefesi, öğrenci merkezli yaklaşımı ve hem derin hem de geniş bir bilgi yelpazesi ile öğrencilerimizi profesyonel hayatlarına en iyi şekilde hazırlamaktadır.

Öğrencilerimiz mezun olduğunda ise, şu öğrenim çıktılarını kazanmış olacaktır:

  • İktisadi kavram ve ilkeleri anlama
  • İktisat kuramı ve modelleme yaklaşımlarını anlama
  • Nitel ve nicel verileri düzenleme, kavrama, analiz etme ve değerlendirme
  • Güncel ekonomik konuları sebep- sonuç ilişkisi çerçevesinde değerlendirme
  • Mantıklı sonuçlar ortaya koyarak problemi fark etme ve ana fikirden kopmadan bu problemi sadeleştirebilme
  • Gerçek hayatta karşılaşılan problemlere çözümler sunma
  • Problemlere nicel yöntemleri ve hesaplama tekniklerini uygulama
  • Politika konularına eleştirel bir iktisadi düşünce geliştirebilme
  • İktisadın uzmanlaşma alanları hakkında bilgi sahibi olma
  • Analitik ve özgür düşünme