Ana içeriğe atla

İlgili Bağlantılar

Türkiye'deki Ulusal Kurum ve Kuruluşlar

Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar

 • Avrupa Konseyi
  Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla Avrupa çapında kurulmuş hükümetler arası bir kuruluş.
 • Avrupa Merkez Bankası
  Avro alanı içinde bulunan ülkelerin para politikalarını yönetmekle yükümlü banka.
 • Birleşmiş Milletler (BM)
  1945'te dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik ve kültürel bir iş birliği oluşturmak amacıyla kurulan örgüt
 • Dünya Bankası
  Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınması amacıyla kurulmuş bir kuruluş.
 • Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
  Ülkeler arasındaki ticareti düzenlemeyen ve bunun için gerekli yasal çerçeveyi ortaya koyan örgüt.
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
  Üye devletlerin iktisadi gelişimine katkıda bulunmak ve dünya ticaretini geliştirmek amacıyla kurulmuş Uluslar arası örgüt.
 • Kuzey Atlantik Paktı (NATO) Türkiye'yle beraber 28 üye devletin siyasi ve askeri alanlarda işbirliği yaparak ortak güvenliklerini sağlamayı amaçlayan örgüt
 • Uluslararası Para Fonu (IMF)
  Global finansal düzeni izlemek, denetim ve organizasyon yapmak, aynı zamanda teknik ve finansal destek sağlamakla sorumlu uluslararası organizasyon.

 
İktisatçılar için faydalı bağlantılar 

 
Veri Kaynakları 

 
İktisat Sözlükleri