Açılacak derslerin belirlenmesi aşamasında bölümümüz farklı kurumlardan pek çok çalışanla görüşmüştür. Ortak beklentiler ise, kişinin çok iyi bir bilgi birikimine sahip olması, bu bilgileri hem sözel hem de yazılı olarak aktarabilmesi ve bu bilgileri kullanarak analizler yapabilmesidir. Ayrıca temel matematik bilgisi ve bilgisayar kullanma becerisi de aranan özellikler arasındadır. Bölümümüz ve fakültemiz ders programlarını oluştururken tüm bu beklentileri göz önüne almış, programımız öğrencilere en faydalı olacak şekilde hazırlanmıştır.